ARŞİV
0

SENDİKAMIZCA “Eczamatik” HAKKINDA İLGİLİ ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZI

                                                                 04/08/2017 – TEİS2017-50

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

                                                                           İSTANBUL

 

         Konu :  FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi desteğiyle Üniversiteniz tarafından geliştirilen “Eczamatik” projesi hk.

         Basında yer alan haberlerden anlaşıldığı kadarıyla nöbetçi eczane arama sorununa alternatif çözüm sunmak için FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi desteğiyle Üniversiteniz tarafından geliştirildiği anlaşılan “Eczamatik” projesi ile reçeteli satılan ilaçların eczane ve eczacı denetimi dışında hastalara verileceği anlaşılmakta olup , bu durum mevcut yasal düzenlemelere aykırı olduğu gibi halk sağlığını tehlikeye sokacak bu proje kamu yararına da açıkça aykırıdır.

Ülkemizdeki en eski ve en temel kanunlardan biri olan 1262 Sayılı Kanunun 1. maddesinde Tabip reçetesiyle verilmesi zorunlu olan ilaçların ancak reçete mukabilinde ve diğerlerinin de reçetesiz olarak münhasıran eczanelerde ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak satılacağı, 2. maddesinde de bu ürünlerin eczaneler dışında satılamayacağı amir olarak hükme bağlanmış olup, 6197 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte yer alan maddeler ile de eczanenin bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde nasıl açılacağı dahil eczanenin işleyişi ile ilgili tüm düzenlemeler açık ve net şekilde belirlenmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde İlaç ve Eczacılık faaliyetinde bulunabilmek için mevcut yasal düzenlemelere uyulması tüm resmi, özel ve tüzel kişilerce zorunludur.

Zira; İlaç ve eczacılık hizmeti eczacı olmaksızın verilemeyecek bir hizmet olup, nöbetçi eczanelerin kolayca bulunamaması veya ulaşılamaması, her sokağa konulacak otomatlarla çözülebilecek bir sorun olmadığı gibi, akademisyen olarak çok iyi bileceğiniz üzere bilimsel alandaki gelişmelere dayanarak ve tarih içinde oluşan bilgi birikimi çerçevesinde özellikle sağlık alanında çok katı ve değişmez kurallar halk sağlığı öncelenerek konulmuştur. İlaca her yerden ve eczacı kontrolü olmadan ulaşmanın acı faturası yakın geçmişte thalidomid faciasıyla  yaşanmışken ve halen  ilaç zehirlenmelerinin dünyadaki tüm zehirlenmelerin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğu bilindiği halde, tarihi süreçte yapılan hataların insan ve çevre sağlığına nasıl olumsuz etkileri olduğu görülerek hazırlanan bu kuralları, ilaca ulaşım konforunu önceleyip birincilleyerek göz ardı etmenin hiçbir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır.

İlaç hizmetinin eczacısız ve eczane dışında sunumunun halk sağlığını olumsuz etkileyeceği tartışmasız bir gerçek olduğu için; 6197 Sayılı Kanuna göre Eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari mevad ve müstahzarat laboratuvarı veya imalathanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal etmek üzere kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın yukarıda sayılı yerleri açanlar üç aydan bir seneye kadar ağır hapis ve 500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlanmış olup, yasaların suç saydığı bir fiil için proje geliştirmeniz ve bu durumun da kurumunuz açısından sorun oluşturması, bir eğitim kurumunun bu şekilde zarar görmesi hiç birimizin istemeyeceği bir durumdur.

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz durumlardan da anlaşılacağı üzere yasal dayanaktan yoksun ve mevcut yasal mevzuata aykırı olduğu için zaman ve kaynak israfına neden olan, hastaların ilaca ulaşmasını kolaylaştırıyor gibi gözüktüğü halde maliyet unsuru nedeniyle belli merkezlere konulabileceği için  halk sağlığını doğrudan olumsuz etkileyeceği gibi yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle sağlık maliyetlerinde artışı da beraberinde getirecek, halk sağlığı dolayısıyla da kamu yararına aykırı olan bu projenin sonlandırılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

 

 

                                              

 

        

 

        

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.