ARŞİV
0

ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ İÇİN DANIŞTAY’DA AÇTIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ SÖZLEŞMESİ İÇİN DANIŞTAY’DA AÇTIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

 

        2017 EK Protokol eki 6 numaralı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi’nin 3.1.1. maddesinde yer alan “hasta/hasta yakınına teslim edildiği tarihte yürürlükte olan” ibaresinin, 3.2.4. maddesinin, 3.2.5. maddesinin ilk cümlesinin, 3.2.9. maddesinin, 4.2.3. maddesinin, 4.2.6. maddesinin, 4.3.5. maddesinin a bendinde yer alan “aynı branştan” ibarelerinin ve f bendinin, 4.5.2. maddesinin, 4.5.3. maddesinde yer alan “tıbbi malzeme listesinde” ibaresinin, 5.2.3. maddesinin, 6.1.1. maddesinin 2. cümlesinin, 6.2.2. maddesinin, 6.4.2. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesinin, 6.4.11. maddesinin, ek 6/3:Eczane Taahhütnamesinin 5. paragrafının, ek 7: Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esasların 8. maddesinin 3. fıkrasının ve 9. maddesinin 3. fıkrasının yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay 15. Dairesinde 30.06.2017 tarih ve  2017/1589 Esas no. ile Sendikamızca dava açılmıştır.

Dava ile ilgili Sendikamız tarafından süreçle ilgili gelişmeler size bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

 

TEİS YÖNETİM KURULU

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.