ECZANE FATURALARININ İNCELENMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

ECZANE FATURALARININ İNCELENMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA DAVA AÇILMIŞTIR.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “oy birliği” ibaresinin ve 5. fıkrasının son cümlesinin, 24. maddesinin 8. ve 9. fıkralarının ve 26. maddesinin 6. fıkrasının yürütmelerinin durdurularak iptali istemi ile Danıştay 15.dairesine 8 Mayıs 2017 tarih ve 2017/936 esas no ile dava açılmıştır.

Dava ile ilgili Sendikamız tarafından süreçle ilgili gelişmeler size bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

Bir cevap yazın