ARŞİV
0

ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANILACAK FARMASÖTİK BENZER ÜRÜNLER LİSTESİ

Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Kullanılacak Farmasötik Benzer Ürünler Listesi

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”in 3-g fıkrasında belirtilen;

Farmasötik benzer ürün: Farmasötik formu sebebi ile referans ürünü bulunamayan ürünler için, Kurum tarafından bilimsel görüş alınarak belirlenen, aynı etkin maddenin aynı veya farklı miktarını farklı farmasötik formlar içinde içeren ürünleri ifade eder.”

tanımına istinaden, Kurumumuz İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığından bilimsel görüş alınarak hazırlanan ve Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı Fiyat Birimince ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınacak farmasötik benzer olan formların listesi ektedir.

EK FARMASÖTİK BENZER FORM LİSTESİ için lütfen dosyayı açınız:    V06dxgZF

 

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.