ARŞİV
0

YENİ UYGULAMAYA GEÇEN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YENİ UYGULAMAYA GEÇEN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz;

Bilindiği üzere ; Yeni uygulamaya geçen düzenlemeler ile İş-Kur’a kayıtlı olan bir işsizin işe alınması halinde SGK primi ve gelir vergisine yönelik önemli avantajlar sağlanmış bulunmaktadır. Sizlerden gelen sorular üzerine konuyla ilgili olarak Sendikamız Mali Müşaviri tarafından verilen bilgi notu aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS

 

SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI HAKKINDA
Yeni teşvik uygulamaları ve yararlanma şartları:

1. Sigortalı Başına 666 TL Prim Teşviki 
Ülkemizde yaşanan yüksek işsizlik oranının aşağıya çekilmesi amacıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 nci madde ile sigortalı başına aylık 666,60 TL prim indirimi uygulaması getirildi.
Ancak söz konusu teşvikten faydalanabilmek için gereken şartlar şöyle;

Sigortalı 1/2/2017 tarihinden sonra ve 31/12/2017 tarihine kadar işe alınmış olmalıdır. Sigortalı, İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmalı Sigortalılar, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen prim belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmalıdır. Sigortalılar, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin prim belgesindeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmalıdır. Özel sektör işvereni olmalı, İşverenler prim belgelerini yasal süresi içerisinde vermelidir. Sigorta primleri yasal süresinde ödenmelidir. Yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız çalışan veya sahte sigortalı tespit edilmemelidir. SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamalıdır. (Taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış borç varsa teşvikten yararlanılabilir)
Teşvik Tutarı Ne Kadar?
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 nci madde ile getirilen teşvik tutarı sigortalı başına; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar kadar olacak. (Yani aylık 666,60 TL)
Bu tutar işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilecek. Söz konusu destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacak.

Kimler Faydalanamayacak?
Getirilen teşvik düzenlemesinden bazı işyeri ve sigortalıların faydalanması mümkün değil:

Kamu idarelerine ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar Yurt dışında çalışan sigortalılar Diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlananlar

  1. Asgari Ücret Vergi Dışı
    Yıllardır gündemde olan asgari ücretin vergi dışında bırakılması yönündeki talepleri kısmen ve sınırlı bir şekilde karşılamak amacıyla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18 inci madde ile önemli bir teşvik düzenlemesi daha getirildi.

    Söz konusu teşvikten yararlanma şartları KHK’da aşağıdaki şekilde sayılıyor:

“Sigortalı 1/2/2017 tarihinden sonra ve 31/12/2017 tarihine kadar işe alınmış olmalı Sigortalı, İş-Kur’a kayıtlı işsiz olmalı Sigortalılar, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen prim belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmalı Sigortalılar, 2016 yılı Aralık ayına ilişkin prim belgesindeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmalı Özel sektör işvereni olmalı”

Teşvik Tutarı ve Usulü
Getirilen düzenlemeye göre; sigortalıların ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL’nin) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Yani asgari ücrete tekabül eden vergi tutarı terkin edilecek ve ödenmeyecek.
Ancak bu uygulama kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklar.

Kimler Faydalanamayacak?

Kamu idarelerine ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar Yurt dışında çalışan sigortalılar.

 

Kategori :Teis'ten Duyurular, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.