ARŞİV
0

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

ÖNEMLİ

 

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 23.06.2016

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU

 Bilindiği üzere; 18.06.2016 tarih, 29746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

SUT’un “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakla birlikte, oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu Tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

Sağlık Uygulama Tebliğinin Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde yer alan

 “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “B)Diğer Antiviraller maddesinin 15- Valgansiklovir maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlenen uzman hekimi raporlarının süresi ile aynı Tebliğin Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde 63-Sodyum Oksibat maddesinde yer alan sağlık kurulu raporlarının süresi 3 ay olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce düzenlenen uzman hekim raporları/ sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kategori :Duyurular, SGK Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.