SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DANIŞTAY

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA  AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

         Değerli üyelerimiz,

         Önümüzdeki dönemde eczanelerimizin SGK üzerinden hastalara vermiş olduğu ilaçların kapsamını daraltacak, dolayısıyla da eczane ekonomilerini doğrudan etkileyecek ve sözleşme yapma hakkını kısıtlayacak düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Sendikamız üye ve meslektaşlarımızın hakkını korumak üzere aktif husumet ehliyeti yetkisine dayanarak Danıştay’da iki ayrı dava açmıştır.

         Davalardan ilki;

         T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 4. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin, 6. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde yer alan (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT) değişiklikleri dahil) ibaresinin, 10. maddesinin ve Ek-1 belgesinin 7. maddesinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli 01.04.2016 tarih ve 2016/3011 Esas sayı ile Danıştay 15 .Dairesinde açılmıştır.

         Diğer dava ;

II.) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesinin, 13. ve 17. fıkralarının; 6. maddesinin 7., 8. ve 9. fıkralarının ve 7. maddesinin 2. fıkrasının f bendinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli olarak 14.04.2016 tarih ve 2016/3732 E. Sayı ile ile Danıştay 15 .Dairesinde açılmış olup,

         Bu konularda üye ve meslektaşlarımızın hakkını korumak için gerekli yasal düzenleme yapılıncaya kadar konunun takipçisi olduğumuzu, gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

 

Bir cevap yazın