ARŞİV
0

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTELERİ EK 4 VE EK 5 GÜNCELLENMİŞTİR.

endikasyon dışı ilaç

Endikasyon Dışı İlaç Listeleri EK 4 ve EK 5 Güncellenmiştir.

Değerli Üyelerimiz,

TİTCK  tarafından endikasyon dışı ilaç listeleri güncellenmiştir. Listeler aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

Endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu  Madde 4)

(13) Kurum resmî internet sitesinde yayımlanan, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi”nde (Ek-4) yer alan ilaçların kullanımı için Kurum tarafından başka bir onay yazısı düzenlenmeyecektir.

EK-4 LİSTESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

EK 4 LİSTESİ

(14) Yeni ruhsat veya endikasyon ilavesi almış olduğu hâlde Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre henüz geri ödemeye alınmamış ancak geri ödeme listesine alınıncaya kadar şahsî tedavi bazında Kurumca kullanımı uygun görülen ilaçlar Kurum resmî internet sitesinde “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunun 4.14 üncü Maddesi Kapsamında Kurum Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek İlaç Listesi (Ek-5)adlı listede ilan edilir. Bu şekilde ilan edilen ilaçların kullanımı için Kurum tarafından başka bir onay yazısı düzenlenmeyecektir.

EK-5 LİSTESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

EK 5 LİSTESİ

 

 

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.