ARŞİV
0

TİTCK BAŞKANLIĞINDAN AVRO DEĞERİ DUYURUSU

TİTCK 1

Avro Değeri

10.07.2015 tarihli ve 7752 sayılı resmi gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Karar ve bu Kararın hükümlerinde yer alan 2. maddenin 2. fıkrası gereğince (Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin yüzde 70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın Ocak ayının ilk 5 (beş) işgünü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dâhilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder) 1 (Bir) Avro değerinin 2,0787 TL’den 2,1166 TL’ye güncellenmesi yönünde karar alınmıştır.

 Yeni Avro değerinin geçerlilik tarihi 45 (kırk beş) gün sonra (7. Maddesi 3 fıkrası gereğince “İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler Komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer) geçerli olacaktır.

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

 

 

 

Kategori :İlaç Fiyatları, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.