bodrum escortizmir bayan escort

paykwik

evden eve nakliyat

ataşehir nakliyat

türk porno

porno

SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYE VE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !

üyelerimize önemli duyuru

SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

         Sizlerden gelen soru ve sorunlar için sendika olarak SGK ve AFAD ile görüşmeler yapılmıştır.

Dikkat edilmesi gereken konular:

         AFAD tarafından ödenecek reçetelerinizin tamamı, SGK tarafından kontrol edilerek incelenmektedir ve bu reçetelerdeki eksiklikler için “reçete iadesi” yapılmamakta, hatalı veya eksiklik bulunan reçetelerde kesinti yapılmaktadır. Bu sebeple öncelikle faturasını kestiğiniz reçetelerinizi dikkatlice kontrol etmeniz gerekmektedir. Reçeteleriniz SUT hükümlerine uygun olarak verilmelidir.

         İlk teslim edilen faturaların reçetelerinin kontrolleri başlamıştır.

         BAZI KONULARI HATIRLATMAKTA FAYDA GÖRMEKTEYİZ.

Kurumla yapılan görüşmeler sonucunda kesinti yapılan durumlar aşağıda listelenmiştir.

En çok sıkıntı yaşanan durumlar:

  • Manuel raporların sizler veya raporu çıkaran doktor tarafından ‘aslı gibidir’ onayının yapılmamış olması,
  • Manuel reçetelerde doktor kaşesi ve imzasının kontrol edilmemiş olması,
  • Reçete teşhislerinin bulunmaması,
  • Raporlarda dikkatli olunmaması (Tek doktor raporu veya sağlık kurulu raporu ile verilen ilaçlar için bu özelliklere dikkat edilmemesi)
  • Reçetelerde ilaç form değişiklikleri yapılması (tablet yerine şurup verilmesi gibi)
  • Eşdeğer olmayan İLAÇLARIN verilmesi 
  • Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ile ilacın ödenmesi için SUT’a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) raporda yer almaması.
  • Hasta onay formu,sevk kağıdı gibi ek evrakların eklenmemiş olması/imzasız olması.
  • Karekodsuz ilaç küpürlerinin eklenmemiş olması.
  • Majistral reçetelerinde 10 günlük dozlamanın üzerine çıkılması.

         Eksik reçete ve eki belgeler kesinti nedenidir.

KESİNTİ İTİRAZI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bildirilen kesinti tutarı ve kesinti gerekçelerine ilişkin hususlarla ilgili itirazın , Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sisteminde “incelendi” ibaresinin belirdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde itiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmek zorundadır.

         İtiraz gerekçelerinin itiraz dilekçesinde belirtilmemiş olması durumunda itiraz işlemi değerlendirmeye alınmamaktadır.

         İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın normal posta ile yapılması halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kayıtlarına girdiği tarih,iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.

         İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile üç iş günü içersinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi gerekir.

         Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen eczanelerin itirazları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır.

         İtiraz değerlendirme komisyonu,Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görevlendireceği uzman tabip/tabip/diş tabibi/eczacı başkanlığında,sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) tabip/tabip/diş tabibi/eczacı ile reçetesi incelenen eczacı ,bölge eczacı odasından bir eczacı ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin bulunduğu il valiliği tarafından Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği bünyesinden görevlendirilecek tabip/tabip/diş tabibi/eczacı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur

         İtiraz değerlendirme komisyonunda ,itiraz edilen reçete ve eki belgelerin incelemesi ve uygunluğunun kontrolü yapılarak oy çokluğu ile karar alınır. Eczane itiraz değerlendirme komisyonuna reçetesi incelenen eczanenin katılmaması halinde diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve itiraz katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.Bu durumda alınan kararlar eczane tarafından kabul edilmiş sayılır. .

         İtiraz değerlendirme komisyonu tarafından verilen kararlar nihai olup bu konu ile ilgili olarak daha sonra eczaneler tarafından herhangi bir itirazda bulunulamaz.

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

         Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için sendika olarak AFAD Başkanlığı ile görüşme yapılıp sorunlar iletilmiş ve “reçete iadesi” ile ilgili yasal mevzuat değişikliği yapılması talep edilmiştir. AFAD Başkanlığına sendikamızca yapılan başvuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

  

                                                                                              25/12/2015

                                                                                              TEİS2015-48

T.C.BAŞBAKANLIK

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin reçetelerin kontrolleri esnasında yaşanan sorunların giderilmesi hk.

          Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde eczanelerce reçete kabulünde Başbakanlık Yardımcılığı’ndan 12/10/2015 tarihinde yayınlanan 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması bulunan eczanelerde bu kişilere ait reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) kaydedilerek hastaların ilaçları verilmektedir.

         Aynı Genelge’de yayınlanan “Eczanelerin tüm reçete ve ekleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden reçete inceleme birimleri tarafından fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içersinde incelenir. Eksik reçete ve eki belgeler kesinti nedenidir…Sağlık Bakanlığınca geçici koruma altındaki yabancılara sunulacak sağlık hizmetlerinin kapsamı Sağlık Uygulama Tebliği’nde daraltma yapılmak suretiyle gösterilebilir.” hükmünde reçetenin iadesine yönelik açık bir hüküm bulunmaması nedeniyle söz konusu hastalara ait reçetelerde kesinti yapılmakta, üye eczacılarımız hak kaybı ve mağduriyet yaşamaktadır.

         Sağlık Uygulama Tebliği’nin aşağıda yer alan “İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” ve “Reçete iadesi“  başlığı altındaki düzenlemeler doğrultusunda reçete kontrol işlemlerinin gerçekleştirilerek eksikliği olan reçetenin iadesinin sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                  Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                  GENEL BAŞKANI

 

Bir cevap yazın

buca escort bayan

yabancı dizi izle