ARŞİV
0

BASIN TOPLANTISI

bugün

 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI ECZ. NURTEN SAYDAN’IN 14 MAYIS 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

-ECZACILARA YİNE BAYRAM YOK –

-KANSER İLAÇLARI HASTANELERE VERİLEREK YENİ PAZAR AÇILIYOR

TEİS, KANSER İLAÇLARININ HASTANELERDE SATILMASINI YARGIYA TAŞIYOR

Değerli Basın Mensupları

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak üyelerimizin sıkıntılarını çözmek, eczacılarımızın yarasına merhem olmak için çok çalıştık, çok emek verdik. Çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz.

Bir 14 Mayıs Eczacılık Gününe daha, her yıl yenileri eklenen sorunlarla mücadele ederek giriyoruz. Ne yazık ki, sorunlarımız daha da katlanarak büyüyor ve 14 Mayıs Eczacılık Bayramını kutlayamıyoruz.

KANSER İLAÇLARININ HASTANELERDEN SATILMASI TEDAVİLERİ AKSATACAK

Son günlerde Kanser ilaçlarının 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastanelerde satılacak olması gündemimizi meşgul ediyor.  Bu durum tedavilerin aksamasına, yolsuzluğun artmasına ve eczane ekonomilerinin daha da dibe batmasına neden olacaktır.

Vatandaşın ilaca ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 2005 yılında SSK eczaneleri kapanarak, SSK’lı hastalar serbest eczanelerden ilaç almaya başladılar. Bu durum SSK eczanelerindeki ilaç kuyruklarını bitirdi. Devletin yüksek ilaç maliyeti aşağıya çekildi ve ihale yolsuzluklarının önüne geçildi.

Ancak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kanser ilaçlarının 1 Temmuz’dan itibaren hastanelerden satılacağı duyuruldu. Bu gerçekleşirse hastaların tedavi süreçleri hastanelerin satın alma (ihale) bölümlerinin insafına bırakılacak. Elde mevcut olmayan, biten ürünler için açılacak ihale şartnameleri ve uzun ihale süreçleri tedavilerde aksama ve gecikmelere neden olacak. Hastane stokunda bulunmayan, azalan ya da stok fazlası alınan ürünler sebebi ile doktorun tercihi değil, hastanenin elinde bulunan ilaçlara göre tedavi başlayacak. Kendi kullandığı ilaçları bulamayan ve hastalık nedeni ile hassas olan hasta ve yakınları mecburen kendi ilaçlarını kullanmak isteyecek ve ücretli olarak eczanelerimizden temin yoluna gidecek. Bu da hastaların ekonomik açıdan karşılamayacağı ekstra bir yükün altına girmelerine, evlerini barklarını satmalarına ve tedaviye ulaşamayarak sağlıklarını tamamen kaybetmelerine neden olacak.

Ayrıca hastaneler bu ilaçlara sahip olamayacak, kötü niyetli kişiler bu ilaçları ele geçirerek merdiven altından ihtiyaç sahiplerine yüksek fiyattan satacak. Yahut yurt dışında müşteri bulacaklar. Hastaların sağlığına ve ülke ekonomisine zarar vereceğini düşündüğümüz bu konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacağız.

Onkoloji ilaçlarının pazar payı 5 yılda yüzde 2.8 artarak en üst sıraya çıktı. 2009 yılında ilaç pazar payının parasal olarak yüzde 8.4’ünü onkoloji ilaçları oluşturuyordu. Tüm dünyada olduğu gibi bu pazar 2014 yılında yüzde 11.2’ye yükselerek birinci sıraya yerleşti. Toplam ilaç Pazarı 14.6 milyar, onkolojik ilaçlar ise 1.9 milyar liraya ulaştı. Bu durumda eczanelerimizden yaklaşık iki milyar liralık pay çıkarılarak özel hastaneler başta olmak üzere özel şirketlerin insafına terk edilmiş olacak. Hastanelerde satılacak kanser ilaçlarının LİSTESİ kurum tarafından yayınlanmış olup,sayısı 263 adettir. Özetle 263 adet kanser ilacı eczanelerimizden çıkarak hastane raflarına gitmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Ayrıca, TEİS olarak eczacıların yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirdik. Raporda meslek hakkı, reçetelerin etken madde ile yazılması gibi konular başta olmak üzere birçok soruna değindik.

Sendika olarak kurulduğumuz günden beri ısrarla vurguladığımız, eczacının en temel hakkı olan “meslek hakkı”nı istiyoruz.

Avrupa ülkelerinde Eczacılık Kanunlarına baktığımızda eczacının yükümlülükleri açıkça belirtilmiş ve eczacının sağlık danışmanlığı hizmetini vermesini bir zorunluluk olarak göstermiştir. Böyle bir zorunluluk olmasına rağmen eczacılar verdikleri danışmanlık hizmeti karşılığında sattıkları ilaçtan elde ettikleri kazancın haricinde danışmanlık hizmet bedeli adı altında bir ücret almaktadır.

Ülkemizdeki eczanelere meslek hakkı olarak hiçbir bedel ödenmemektedir. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumunu, Reçete Hizmet Bedeli adı altında, kurum adına tahsil ettiğimiz muayene ücretlerine karşılık ödediği reçete başına 25 ila 75 Kuruş arası değişen bir tutar ödemektedir.

Avrupa da ve gelişmiş bir çok ülkeye baktığımızda ise bu danışmanlık hizmeti kutu veya reçete başına ücretlendirilmektedir. Örneğin;

         Avusturya’da;

Eczacılar, reçete başına meslek hakkı veya danışmanlık ücreti olarak 4.80 EURO, nöbetlerde ise reçete başına 3.6 EURO ek ücret almaktadır.

Fransa’da;

Eczacılar hastaya verdikleri reçetenin içerdiği ilaç kutusu başına 0.53 EURO ek ücret almaktadırlar.

         Almanya’da;

Reçeteli satılan ilaçları içeren reçetelerde eczane ücreti (Eczacılık meslek veya danışmanlık ücreti) olarak 8.35 Euro tahsil edilmektedir. Eczacılara; gece nöbetlerinde, acil servislerde ve majistral ilaçlarda genellikle 2.5 EURO ek ücretlendirme yapılır.

Hasta onayı ile verilen ve parçalı olarak satılan narkotik ilaçlarda parça başına 0.26 EURO ek ücretlendirme yapılır.

         Hollanda’ da;

Eczacı ilaçların bulunduğu reçete başına sabit eczacı meslek hakkı almaktadır. Bu ücret; sadece eczanelerde satılabilen reçeteli ilaçlar için meslek hakkı 7.20-7.30 EURO arasındadır.

Örneklerden de görüldüğü üzere ülkemiz; meslek hakkı uygulaması konusunda geri kalmıştır. Dünyadaki tüm çağdaş ülkelerde eczacılar meslek hakkını elde ettiklerine göre, Türkiye’deki eczacıların da en doğal hakkı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

 Eczacı meslek hakkının ülkemizde de uygulamaya konulması ile düşen ilaç fiyatları ve ilaç firmalarının SGK’ya yaptıkları Kamu Kurum Iskontolarından son yıllarda zarar gören eczanelerimizi yaşatmak ve ülkeye hizmet verilmesinin devamını sağlamak mümkün olacaktır.”

Değerli Basın Mensupları,

REÇETELER ETKEN MADDE İLE YAZILMALI

         TEİS olarak, reçetelere ilaçların etken madde isimlerinin yazılmasını istiyoruz. Çünkü; İlacın etkisi ticari isminden değil, “etken maddesinden” gelmektedir. Ülkemizde reçeteler doktorlar tarafından hem etik olması, hem de ticari reklam yapılmaması amacı ile etken madde olarak reçete edilmelidir.

Reçetelere etken madde yazılması sonucunda, eczanelerimizde bulunan ilaç fazlalığı ve stok kirliliği azalacaktır. Ülkemizdeki eczacılık ve hekimlik bilimsel bir boyut kazanıp, firmaların etkisinden çıkacak ve ticari kaygılardan uzaklaşıp asli görevine dönecektir. Yerli ilaç firmaları güçlenecek, yatırım ve istihdam oranları artacağından ülkemize katma değer yaratacaktır.  Büyük kapitallere sahip olan yabancı ilaç firmalarının doktorlarımız üzerindeki baskısı sona erecektir. Gereksiz ilaç harcaması azalarak ciddi anlamda tasarruf sağlanacaktır.

         Değerli Basın Mensupları

Yaşanan sorunların azaltılması ve ortadan kaldırılmasının sağlanması, ekonomik darboğaz içine girmiş eczanelerin ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürebilmesi için dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç fiyatlarına bağlı eczacı kar oranı uygulamasının yanı sıra eczacı meslek hakkı uygulamasının ve etken madde ile reçete yazılmasının artık gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Eczacılar en yakın ve en güvenilir sağlık danışmanınızdır. Bu hizmeti sürdürebilmesi için, hastalarımızı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmeleri için onların da ekonomik olarak yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Yetkililerin ekonomik açıdan çıkmazda olan eczanelerin yaşaması için gerekli tedbirleri artık bir an önce hayata geçirmelerini talep ediyoruz.

Zira artık eczacıların talepleri yaşamsal boyuta ulaşmıştır.

Kapanan eczane BULUNAMAYAN İLAÇ,

 bulunamayan ilaç KAYBOLAN SAĞLIK  demektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla ”

TEİS BASIN BÜROSU/14/05/2015

http://www.dha.com.tr/kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor_933272.html

http://tr.ulak.cihan.com.tr/tr/haber/-Kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-_6820-CHMTc4NjgyMC8x

http://www.rotahaber.com/ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-video,23141.html

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/kanser-ilaclarinin-hastanelerde–haberi/1641862

http://www.samanyoluhaber.com/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-haberi/1115538/

http://www.haberartiturk.com/eczacilardan-kanser-hastalarina-onemli-uyari-33378h.htm

http://www.aktifhaber.com/kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-1170270h.htm

http://www.webdehaber.com/saglik/teis-14mayis-eczacilik-gununu-kutlayamiyoruz-h25815.html

http://www.hakimiyet.com/saglik/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-genel-baskani-saydan-h936105.html

http://www.arcaajans.com/haber/saglik/kanser-ilaclari-hastanelere-veriliyor/873462/

http://www.diyadinnet.com/HABER-158588-t%C3%BCm-eczac%C4%B1-i%C5%9Fverenler-sendikas%C4%B1-genel-ba%C5%9Fkan%C4%B1-saydan-ankara

http://www.belge.com.tr/haber-239255-7-tum_eczaci_isverenler_sendikasi_genel_baskani_saydan.html

http://www.gercekgundem.com/ekonomi/125730/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia

http://www.haberler.com/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-7309595-haberi/

http://www.karsigazete.com.tr/saglik/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia-h39726.html

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/268508.aspx

http://www.pop10haber.com/haber/gundem/%E2%80%9Ckanser_ilaclarinin_hastanelerde_satilmasi_eczane_ekonomilerini_dibe_batiracak%E2%80%9D_144367.aspx

http://www.sondakika.com/haber/haber-teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-7309595/

http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/TEIS-Kanser-Ilaclari-Hastanelere-Verilerek-Yeni-Pazar-Aciliyor/7882#.VVS4OSww_IU

http://www.ahsenhaber.com/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor/146136.html

http://www.gazeteplus.com/guncel/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-h46969.html

http://www.samsunhaberhatti.com/newsdetail.asp?id=85103

http://www.yurtgazetesi.com.tr/saglik/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia-h88015.html

http://www.yenihatay.com/haber/22404/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak.html

http://www.polishaberlerigazetesi.com/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor/19918/

http://www.halktvege.com/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia/

http://www.gazetesaglik.com/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-genel-baskani-saydan-haberi-18309.html

http://www.61medya.com/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-genel-baskani-saydan-aciklamasi.html

http://www.toplamhaber.com/Tum-Eczaci-isverenler-Sendikasi-Genel-Baskani-Saydan-/ky924725/

http://www.pusulahaber.com.tr/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-genel-baskani-saydan-251710h.htm

http://www.saglikaktuel.com/haber/263-kanser-ilaci-hastane-raflarina-gidecek-46035.htm

http://www.haber3.com/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-3368628h.htm

http://www.subuohaber.com/saglik/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia-h23933.html

http://www.f5haber.com/ankara/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-haberi-1120088/

http://www.asilhaber.net/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-h26626

http://www.haber888.com/haber/36493/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak.html

http://www.haber48.com.tr/haber/teiskanserilaclarihastanelereverilerekyenipazaraciliyor-99383.html

http://olaybursa.com/-kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-_d115583.html

http://www.globalhaber.tv/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-48663h.htm

http://www.elazighaberi.com/guncel/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-h482131.html

http://www.eshaber.org/haber/41207/kanser-ila-lar-n-n-hastanelerde-sat-lmas-eczane-ekonomilerini-dibe-bat-racak.html

http://www.gazete24saat.com/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-43629h.htm

http://www.platinhaber.com/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi,-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-586627h.htm

http://www.haber1.com/haber/390827/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor

http://www.onyediyirmibes.com/saglik/kanser-ilaclariyla-ilgili-skandal-iddia-h27167.html

http://www.haberaksiyon.com/guncel/kanser-ilaclarinin-hastanelerde-satilmasi-eczane-ekonomilerini-dibe-batiracak-h63011.html

http://www.gazeteses.com/saglik/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-h310227.html

http://www.ulusalses.com/saglik/teis-kanser-ilaclari-hastanelere-verilerek-yeni-pazar-aciliyor-h139220.html

Kategori :Basın Açıklaması, Basından Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.