ARŞİV
0

REÇETE YÖNLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZ..

TEİS

 

         REÇETE YÖNLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GİRİŞİMLERİMİZ…

         Değerli Üyelerimiz,

         Bildiğiniz üzere; Sendikamızca mesleğimize yönelik tüm olumsuz girişimler hakkında mücadele edilmekte olup, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde reçete yönlendirme anlamı taşıyan ilan hakkında da tespit edilen olumsuzluk düzeltilmesi için ilgili birime yazılı olarak bildirilmiştir.

         Yapılan başvuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

         TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tarih:19/03/2014

                                                                                           Sayı: TEİS2014-27

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Üniversiteniz Hastanesi Radyoloji Bölümünde tespit edilen olumsuzluk hakkında hastane başhekimliğine gönderdiğimiz yazı ektedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

                                                                 Ecz. Nurten SAYDAN

                                               TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                  GENEL BAŞKANI

 ——————————————————————————————————————————————————-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tarih:19/03/2014

                                                                                           Sayı: TEİS2014-26

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

ANKARA

Konu: Reçete yönlendirme yapılmasına yönelik ilan hk.

Hastanenizin radyoloji bölümünde asılı olan ilanda; radyoloji bölümünden tetkik için reçete edilen ilaçların, “Hastane çevresindeki eczanelerde bulunabileceği, diğer eczanelerde ise bulunamayacağı” belirtilerek, hastalar “hastane çevresindeki” eczanelere yönlendirilmektedir.

Söz konusu ilan her ne kadar hastaların ilaca ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla ve iyi niyetle yazılmış bilgilendirme amaçlı bir ilan olsa bile, söz konusu ifadeler 6197 sayılı kanunun 24. maddesinde yer alan;

“Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.” amir hükmüne açıkça aykırı olup, ne amaçla olursa olsun bu ve benzeri şekilde eczane yönlendirmelerinin yapılması ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Yasal mevzuat reçete yönlendirmeyi kesinlikle yasakladığı için, Kanun’a açıkça aykırı olan söz konusu ilandaki “hastane çevresindeki eczanelere yönlendirme” anlamı taşıyan  ifadelerin çıkarılmasını ve sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

    Ecz. Nurten SAYDAN

   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

     GENEL BAŞKANI

 

Ek: Rayoloji Bölümünde asılı ilan

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.