ARŞİV
0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

TİTCK1

 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İDDİALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

01.03.2014

Amaç

MADDE 1- 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi  “Kozmetik ürünlerin ambalaj ve etiket bilgilerinin Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olması zorunludur.” hükmünde olup; Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince kozmetik ürünlerin etiketlerinde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz, bu tür imada bulunulamaz.  Bu doğrultuda iş bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin iddialarında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracılarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracıları için hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 3- Bu Kılavuz; 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Kozmetik Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Kılavuzda geçen;

(a)      Kozmetik ürün: 5324 Sayılı Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan kozmetik ürünleri,

(b)     Üretici: Bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

(c) İddia: Kozmetik ürünlerin özelliklerine veya etkinliklerine ilişkin ürün ambalajı veya tanıtımlarında kullanılan bilgiler, beyanlar veya görselleri,

(ç) Nihai kullanıcı: Kişisel veya profesyonel amaçla kozmetik ürün kullanan kişileri,

ifade eder.

Genel gereklilikler

MADDE 5- (1) Yasal gereklilikler kapsamında;

(1)   Kozmetik ürünün yetkili bir otorite tarafından onaylandığı veya izin verildiğini belirten iddialara, görsellere vb. gerek kozmetik ürünün ambalajında gerekse tanıtımlarında yer verilemez.

(2)   Kozmetik ürün iddiaları, nihai kullanıcı profili göz önüne alınarak, makul ve algılanabilir şekilde olmalıdır.

(3)   Sadece minimum yasal gerekliliklere uygunluk sağladığında görülen faydanın, kozmetik ürünün belirgin bir faydası olduğu görüşünü aktaran iddialara, görsellere vb. unsurlara yer verilemez.  

Doğruluk

MADDE 6-  (1) Bir kozmetik ürünün spesifik bir bileşeni içerdiği iddia ediliyorsa, o bileşenin üründe mevcut olması gerekir.

(2)   Bir kozmetik üründe spesifik bir bileşenin veya bileşenlerin özelliklerine atıfta bulunan iddialar yer alıyor ve kozmetik ürün bu özellikleri taşımıyor ise, bahse konu bileşen veya bileşenlerin bu özellikleri kozmetik ürüne ait iddialar olarak verilemez.

(3)   Kozmetik ürün iddialarına ilişkin görüşlerin çelişkili olması durumunda bu görüşler iddiaları doğrulamak amacıyla verilemez.

Kanıta dayalı dayanak

MADDE 7- (1) Kozmetik ürünlerin doğrudan ya da dolaylı iddialarına ilişkin olarak kanıtsal dayanağın türüne bakılmaksızın kanıtların uzman değerlendirmeleri ile desteklenmesi, yeterli ve doğrulanabilir olması gerekmektedir.

(2)   İddianın doğruluğunun kanıtı için en gelişmiş uygulamalar dikkate alınmalıdır.

(3)   İddianın kanıtlanması için yapılan çalışmalar, kozmetik ürünle ve iddia edilen faydası ile ilgili olmalı, etik değerlere saygı göstermeli ve çalışmada iyi tasarlanmış, iyi yönetilen yöntemler  (doğrulanabilir, güvenilir ve tekrarlanabilir) kullanılmalıdır.

(4)   Özellikle etkinliğin olmamasının güvenlik problemine neden olabileceği kozmetik ürünlere yönelik öngörülen iddiaların kanıt ve ispat düzeyi iddia ile tutarlı olmalıdır.

(5) Kozmetik ürün bileşeninden hareketle bitmiş ürünün özelliklerinin doğrudan ya da dolaylı olarak tahmin edilebileceği durumlarda örneğin ürün bileşeninin iddia edilen etkinliği gösterdiği konsantrasyonu içermesi durumunda iddianın yeterli ve doğrulanabilir kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir.

(6)   Bir iddianın kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi; iddiaya yönelik yapılan tüm çalışmaların, verilerin, bilgilerin ispat gücüne ve sunumuna dayanmalıdır.

Dürüstlük

MADDE 8- (1)   Bir kozmetik ürünün işlevselliğine yönelik açıklamalar, mevcut desteklenen kanıtların ötesine geçmemelidir.

(2) Aynı özellikleri sahip kozmetik ürünlerin iddiaları “benzersiz, eşsiz, en iyi, en etkili” ve bunun gibi birini diğerlerinden üstün olarak ima eden şekilde olmamalıdır.

(3)   Bir kozmetik ürünün etkisi belirli koşullara bağlıysa bu açıkça belirtilmelidir; örneğin diğer ürünlerle birlikte kullanılması gerektiğinin belirtilmesi gibi.

Rekabet

MADDE 9- (1) Kozmetik ürünlerin iddiaları objektif olmalı, rakiplerini ve yasal olarak kullanılan bileşenleri karalamamalıdır.

(2)   Kozmetik ürünlerin iddiaları rakip bir ürüne yönelik yanılmaya neden olmamalıdır.

Bilgilendirilmiş karar verme

MADDE 10- (1) İddialar nihai kullanıcı tarafından anlaşılabilir ve açık olmalıdır.

(2)   İddialar kozmetik ürünlerin tamamlayıcı parçalarıdır ve nihai kullanıcının bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak bilgileri içermelidir.

(3)   Kozmetik ürünün pazarlanmasında verilen mesajın anlaşılması için hedef kitlenin algısı dikkate alınmalıdır. Pazarlamaya yönelik unsurlar açık, net, konu ile ilişkili ve hedef kitle tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

Yürürlük

MADDE 11 – Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-  Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Kategori :Duyurular, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.