ARŞİV
0

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Eczanelerde 60 günden fazla kalan hak sahiplerine ait ilaçlar hk.)

TEİS

 

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen soru ve sorunlar üzerine SGK,GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığına yapılan Başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulur.

İlgili Protokol maddesi: 5.3.5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılamaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanamaz.”

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

                                                                                    07/03/2014

                                                                                     TEİS2014-24

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI

         Konu : Eczanelerde 60 günden fazla kalan hak sahiplerine ait ilaçlar hk.

         Ülkemizde fiyat düşüşleri yüzünden yaşanan ilaç sıkıntısı hepimizin malumu olup, devamlı düşen ilaç fiyatları yüzünden eczanelerimizde bulunan stok ilaç miktarını minimum seviyede tutmaktayız.Zira kurumunuzca da bilindiği üzere ilaç fiyat düşüşlerinden dolayı eczanelerimizin sermayeleri  ciddi oranda zarar görmüş olup bu zararın yerleştirdiği korku yüzünden raporlu reçetelere yazılan ilaçlar bile çoğu zaman eczanelerin stokunda yeterli miktarda bulunmamaktadır. Dolayısıyla çoğunlukla raporlu reçetelere ait ilaçlar hastalara bir defada verilememekte, bir kısım hasta eczaneye tekrar uğrayana kadar eksik olduğundan verilemediği için eczanede beklemektedir. Bu süre hastanın il dışına veya yurt dışına gitmesi, unutması doktorunun ilacını değiştirmesi vb. gibi bir çok nedenle uzamakta, özellikle yaz tatili döneminde 3 ay boyunca bu tip ilaçlar eczanelerde beklemektedir. 

         Kurumunuz tarafından raporlu hastalarımıza 3 aylık ilaç ödenmekte ve bu hastalara mahsus olmak üzere 15 gün önceden reçete yazdırılabilmekte olup, Kurumunuz ile eczaneler arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Protokolün 5.3.5 numaralı maddesine göre ise hasta veya hasta yakınlarına 60 gün içerisinde teslim edilmeyen ilaçlar için eczacı sorumlu tutulmakta, bu ilaçların eczanede bulunması durumunda eczacıya hiçbir uyarıda bulunulmaksızın cezai işlem uygulanmaktadır. Oysa çeşitli durumlarda hasta  veya hasta yakını çeşitli nedenlerle eczanede kalan ilacını gelip almayı unutmaktadır.  Örneğin;

  • Hasta nöbette gelmiş ve doktorun yazdığı ilaçlardan birini eczanede bulamayıp diğer ilaçlarını almış kalan ilacını ertesi gün gelip alacağını söylemiş olabilir. Ancak eczane oturduğu yere çok yakın değilse üşenmiş ve gelmemiş olabilir.
  • Hasta raporlu ilaçlarını doktoruna yazdırıp gelmiş ve bir kısmını eczanede bulamamış olabilir. Daha sonra kalan ilaçlarını almayı unutarak şehir dışına veya yurt dışına gitmiş ve 6 ay sonra dönecek olabilir. Bu durumda da ilaçlar eczane de kalacaktır.
  • Hasta raporlu veya raporsuz ilaçlarını yazdırmış ve eksik kalanları alamadan fatura kesildikten sonra vefat etmiş olabilir.
  • Hasta ilaçlarının bir kısmını almış olup, Muayene ücreti, ilaç farkı, ilaç yüzdesini kalan ilacını almaya geldiğinde ödeyeceğini söylemiş, Ancak para ödememek için kalan ilaçları almaya gelmemiş olabilir.
  • Radyolojik tetkik için randevu tarihinden en az bir ay önce yazılmış olan opak madde hastanın “evde kalırsa bozulur” korkusu yüzünden eczanede bekletilmiş, çeşitli nedenlerle randevu tarihinin kaçırılması sonucu hasta tarafından ilaç alınmamış olabilir.

         Yukarıda sıraladığımızın dışında birçok gerekçeyle hasta ilaçlarını almaya gelmemiş olabilmektedir. Özellikle  buzdolabı ilaçları olan insülinlerde sıkıntı büyüktür. Protokole göre 3 aylık ilacını 15 gün önceden alan hastamızın ilacının 60 günü geçmeyecek şekilde bekletilmeyecek olması sorunları da beraberinde getirmektedir. 3 Kutu insülin yazılan hastaya bazen elimizdeki veya o an için depoda olan 2 kutusu verilmekte ve sonra gelen ilaç buzdolabında hasta adına ayrılmaktadır.60 günü dolduran bu ilacın eczanelerimizde bulunmasının yasak ve cezasının olması hayatın olağan akışına aykırıdır.

         Kaldı ki ; eczanelerimizde 60 günü geçen bu ilaçları biz eczacılar olarak tıbbi atık olarak imhaya göndersek, hem (kurumunuzca parası ödenen) milli servete yazık etmiş , hem de ilacını 70. veya 80. günde almaya gelen hastaya karşı hem ahlaki, hem mesleki hem de yasal açıdan sorumlu duruma düşmüş oluruz. Zira elimizde 60 günden fazla süre kalan hastaya ait ilacı imha etme hakkımız bulunmadığı gibi,  60 günden fazla süre eczanede kalan ilaçların ne yapılması gerektiğine dair yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır.

         Sonuç olarak; eczanede bulunan “hastanın almadığı veya almayı unuttuğu” ilaçların sorumlusunun eczacı olarak görülmesi  hayatın olağan akışına ve  hukuka aykırı olduğu gibi, kağıt reçete döneminden kalma ilaç suiistimalinin önlenmesine yönelik anlayışın ürünü olan bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektedir. Zira 60 günü geçen ilaçların ne yapılması gerektiğine dair bir düzenleme içermeyen söz konusu hüküm bu yönüyle de hukuken kadük bir düzenlemedir.

         TEİS olarak ;  eczanelerimizde kalan bu ilaçların hastaya teslim edilmek üzere son kullanma tarihleri gelinceye kadar saklanmasına yönelik bir düzenlemenin kuruma hiçbir zararı olmayacağı gibi hasta ve kamu yararına olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla da;

         Kurumunuzca bu şekilde eczanelerimizde bekleyen ve 60 günü dolan ilaçların ne yapılması gerektiği ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                          GENEL BAŞKANI

 

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.