ARŞİV
0

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.

TEİS

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler üzerine, Sosyal Güvenlik Merkezlerince Majistral reçetelerde yapılan inceleme hakkında sendikamızca kuruma yapılan başvuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

 

                                                                                                                                                           22/04/2013 (TEİS2013-35)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Kurumunuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince Majistral reçetelerde yapılan inceleme hk.

         Üyelerimizden gelen bildirimlerde Kurumunuz Sağlık Sosyal Güvenlik merkezlerince  2012 yılına ait örnekleme yapılarak kontrolü tamamlanmış ve ödemesi gerçekleştirilmiş eczane faturalarında Majistral reçetelere dönük olarak yapılan inceleme sonucu, 2012 yılı içinde karşılanmış olan majistral ilaç reçetelerinden bir veya birkaç adedinde sterilizasyon gerektirmeyen majistral ilaçların Provizyon sistemine sterilizasyon butonunun tıklanarak kayıt yapıldığının tespit edildiği belirtilmekte ve belirtilen hatalı kayıtla ilgili olarak üyelerimizden açıklayıcı bilgi istenmektedir.

         Sendikamız tarafından yapılan araştırma ve incelemelere göre ; hiçbir üyemiz bilerek ve isteyerek sterilizasyon butonunu işaretlemediğini beyan etmekle birlikte  sadece Ankara’da eczanelerin yaklaşık üçte birinden aynı gerekçeyle açıklayıcı bilgi istenmiş olup, sterilizasyon butonunun tıklanarak kayıt edilmesi sonucu reçete başına 4,5TL’lik bir kazanç elde etmeyi bekleyerek bu kadar büyük sayıdaki eczacının bilerek ve isteyerek çeşitli tarihlerde hatalı kayıt oluşturması hayatın olağan akışına aykırı gözükmektedir.

         Bilindiği üzere 2012 yılında gerek Medula Sisteminin altyapı eksikliği, gerekse Telekom kaynaklı arızalar nedeniyle Medula Provizyon sistemi gün içinde sık sık kesintiye uğramış, eczanelerinde üyelerimiz de sistem tekrar faaliyete geçtiğinde önlerinde biriken hastaların reçetelerini olabildiğince hızlı bir şekilde sisteme kayıt etmeye çalışmıştı. Bu kayıtlar esnasında hastalara verdikleri ilaçların doğruluğunu ve kullanım şeklini anlatmaya özen gösterdiklerinden, hızlı klavye kullanmaktan kaynaklı olarak teşhis açıklamalarında harf hatası, hasta reçete tipi tıklama hatası vb. gibi kullanıma bağlı hatalar meydana gelmiş olması muhtemeldir.

Diğer taraftan konu hakkında kurumunuz Yazılımlar Dairesi Başkanlığının da bilgilerine başvurulmuş olup , eczacıların sterilizasyon butonunu işaretlemediği halde nasıl işaretli çıktığı sorulduğunda; Eczanelerde kullanılan eczane programları içinden Medula Web uygulamasına girilmesinden kaynaklı olabileceği bilgisini almış bulunmaktayız.

2012 Yılı SGK İlaç Alım Protokolünün 5.3.9. maddesinde açıkça belirtildiği üzere; Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai şart uygulanarak eczacının uyarılacağı belirtilmiş olup , bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hükmün uygulanmayacağı da açıkça hükme bağlanmıştır.

         Hukukumuzda Kasıt, “failin gerçekleştirdiği hareketi ve bunun sonuçlarını bilmesi ve istemesi hali” olarak tanımlanmakta olup, yapılan incelemeden elde edilen sonuçlara bakıldığında toplamda 4,5 TL’lik bir haksız kazanç elde etmek, kurumunuzu zarara uğratmak amacıyla majistral ilaç girişinde bilerek ve isteyerek hiçbir meslektaşımızın böyle bir kayıt oluşturmayacağı açıktır.

         Bu yüzden ; diğer olasılıklarla birlikte Medula Provizyon Sistemine bağlı olarak Eczane paket programlarından kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bu kayıt hatasının kaynağının araştırılmasını, bu hata nedeniyle haklarında başta Ankara olmak üzere çeşitli Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince inceleme başlatılan meslektaşlarımız hakkındaki araştırmanın, Sağlık Uygulama Tebliği’nin amir hükmü gereği cezai şart uygulanmadan sonlandırılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                  Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                  GENEL BAŞKANI

        

        

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.