ARŞİV
0

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN BAŞVURULARIMIZ

Rapor eki belgelerin, E-reçete açıklama bölümünde yer almasının istenmesi uygulaması ve  Sağlık kuruluşlarınca verilen E-raporlarda tedavi şeması girişinde yapılan hatalar hakkında yapılan yazılı başvurularımız.

 

                                                                                                                                                                         14/12/2012

                                                                                                                                                                        TEİS2012-117

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Rapor eki belgelerin, E-reçete açıklama bölümünde yer almasının istenmesi uygulaması hakkında

Sendikamıza üyelerimiz tarafından yapılan bildirimlerde, bazı SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlara ait E-raporun açıklama kısmında yer alan T değerinin, ilgili rapora ait E-reçetenin de açıklama kısmında yer almasının istendiği belirtilmiştir.

Başkanlığınızın  17.08.2012 tarih, B.13.1.SGK.0.11.03.01/GSS-14741250 sayılı yazısı ile Osteoporoz tanısı konmuş ve KMY ölçüm değerlerine göre ilaç kullanması gereken hastalar için düzenlenen E-reçetelerin açıklama kısmına KMY ölçüm değerlerinin yazılması gerektiği duyurulmuştur.

Ancak, birçok hastanede hekimler E-reçetelerin açıklama kısmına gereken bilgileri yazmamakta, söz konusu bilgilerin eksikliği tespit edilen ve kontrol aşamasına girmiş reçetelerde de düzeltme yapamamakta, ölçüm sonuçlarının fotokopisinin eklenmesi ise İl Müdürlüklerinizce kabul edilmemektedir.

Bu şekilde düzenlenen reçeteyle eczaneye başvuran hastalar eksikliklerin giderilebilmesi için hekime yönlendirildiğinde ise hekimlerin birçoğu böyle bir uygulamanın olduğundan haberleri olmadığı gerekçesiyle ya hasta ile tartışmakta ya da bir başka eczaneye yönlendirmekte, ciddi anlamda hasta ve eczacı mağduriyeti yaşanmaktadır.

Yaşanan bu olumsuzlukların giderilmesi için, daha önce Başkanlığınızca kurumunuz web sitesinden 09/11/2010 tarihinde duyurulmuş olan ;

“…Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğ’de rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge istenmeyecektir… “

Açıklamasına ve elektronik rapor uygulamasının amacına uygun olarak, E-reçetede söz konusu bilgilerin yer alması zorunluluğunun kaldırılarak, İl Müdürlüklerinizce de bu şekilde işlem yapılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

 

 

 

                                                                                                                                                                14/12/2012

                                                                                                                                                                TEİS2012-118

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Sağlık kuruluşlarınca verilen E-raporlarda tedavi şeması girişinde yapılan hatalar hk.

Sendikamıza üyelerimiz tarafından yapılan bildirimlerde, sağlık kuruluşlarınca Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için çıkarılan bazı E-raporlarda  “Rapor etkin madde bilgileri” başlıklı bölümünde ilaç tedavi şemalarının neredeyse  tamamına yakının yanlış girildiği, doz birimlerinin yanlış işlendiği bildirilmektedir.

Sağlık kuruluşu tarafından E-rapora dozlar girilirken örneğin ; miligram (mg) yerine mikrogram (mcg) girilebilmekte veya insülin dozu 1*1 olarak kaydedilebilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün 3.bendinde yer alan “…Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.”

hükmü doğrultusunda yanlış yazılmış doz miktarları ve birimleri yüzünden hasta ve eczacı mağduriyeti yaşanmaması için rapor çıkaran sağlık kuruluşlarının Medula girişlerinde etken madde doz miktarı ve doz birimlerinin etken maddeler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla  Medula’da gerekli düzenlemenin yapılması  için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

  GENEL BAŞKANI

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.