ARŞİV

List/Grid Sağlık Bakanlığı Subscribe RSS feed of category Sağlık Bakanlığı

YARDIMCI ECZACILIK SİSTEMİNİN UYGULANMASI KONULU TİTCK DUYURUSU

Sayın Üyemiz,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun; İl Sağlık Müdürlükleri’nce “Yardımcı Eczacılık” sisteminin uygulanması konusunda yapılacak işlemlere ...

Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü

Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri ...

TİTCK:İLAÇ GERİ ÇEKME (İrinocam I.V. Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 40 mg/2 ml)

İlaç Geri Çekme “Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “İrinocam I.V. Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 40 mg/2 ml” isimli müstahzarın ...

Profleks Sodyum Klorür izotonik çözeltisi ilaç geri çekme işlemleri hakkında duyuru

Profleks Sodyum Klorür izotonik çözeltisi ilaç geri çekme işlemleri hakkında duyuru Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ...

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) UTS-v7.12.0 SÜRÜMÜ YAYINLANDI

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) UTS-v7.12.0 sürümü yayınlandı Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Ürün Takip Sistemi ...

Florokinolonlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması hakkında duyuru

Florokinolonlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması hakkında duyuru T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sayı: 46977249-510.01.04-E.104628    04.06.2018 Konu: florokinolon ...

TİTCK:İLAÇ GERİ ÇEKME

TİTCK: İlaç Geri Çekme “Serozil 250mg/5ml Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz, 60ml” adlı ürünün A045290 (SKT:08.2018), A048644 (SKT:12.2018), A048828 (SKT:01.2019) ve A052576 ...

İbuprofen içeren ilaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması hakkında duyuru

    İbuprofen içeren ilaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması hakkında duyuru T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sayı: 46977249-510.01.04-E.100445  ...

Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar-Acil güvenlilik kısıtlaması hakkında duyuru

Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar-Acil güvenlilik kısıtlaması hakkında duyuru T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sayı: 46977249-510.01.04-E.100445  ...

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERİN AD DEĞİŞİKLİĞİ

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ad değişikliği hakkında duyuru ve hastanelerin yeni adları Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ...

E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

TİTCK İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPVP) Denetim Birimi 1 Haziran 2018 tarihinde “İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine” şeklinde yayımladığı “E-Reçeteye ...

Güncellenen “Normal Reçeteyle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç Listesi”

TİTCK Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi tarafından 1 Haziran 2018 tarihinde yapılan duyuru ile daha önce de 14.02.2018 tarihinde Kurumca alınan komisyon kararı ...

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE-E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru (Renkli reçeteler 15/06/2018 tarihi itibariyle RRS’ den yazılacak)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (Renkli reçeteler 15/06/2018 tarihi itibariyle Renkli Reçete Sisteminden yazılacak) Ekte bulunan 15.05.2018 tarih 2018/2 sayılı Bakanlığımız ...

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe ...
© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.