ARŞİV
0

YARDIMCI ECZACI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

YARDIMCI ECZACI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA

ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorun ve sorular üzerine sendikamızca bilgi istediğiniz yardımcı eczacı çalıştırılması hakkında aşağıdaki bilgilendirme ve hatırlatma yazısı hazırlanmış olup bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

YARDIMCI ECZACI ÇALIŞTIRILMASI

Yönetmeliğimizde yardımcı eczacı tanımı: v) Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıdır.

Mezuniyet sonrası mesleğini icra için bir yıl süreyle “Yardımcı eczacı” statüsünde çalışması gereken eczacı meslektaşlarımızı eczanemizde istihdam edeceğimiz zaman, bahse konu personelin SGK bildirimlerine ek olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nce “Yardımcı Eczacı Belgesi” düzenlenmesi gerekmekte olup, Bakanlıkça belirlenen evrak listesi aşağıdadır.

YARDIMCI ECZACI ATAMA İŞLEMLERİ

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2. Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) İlçe Sağlık Müdürlüğünce onaylı fotokopisi
 3. Eczacılık yapmaya mâni mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)
 4. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)
 5. Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)
 6. Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Eczacı Odası kayıt belgesi
 9. Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi
 10. Eczane sahip ve mesul müdürünün yardımcı eczacı tayin dilekçesi
 11. Yardımcı eczacının görev ve sorumluluklarını kabul ettiğine dair dilekçe
 12. En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE:

Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar:

MADDE 16- (4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi hâlinde öncelik tanınır.

b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması hâlinde bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.

c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış hasılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları Kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması hâlinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılır.

ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.

d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir.

e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır.

(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.

 

 

Kategori :Teis'ten Duyurular, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.