ARŞİV
0

14 TEMMUZ TARİHLİ SGK ,SUT VE KOMİSYON KARARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

üyelerimizin

Değerli üyelerimiz,

14 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan SUT ve SGK ,Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararında sendikamızca dikkat edilmesi gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup,  ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 AĞUSTOS 2016’DIR.
Bilgilerinize sunarız.
TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU
EK-3/C-4
TIBBİ SARF MALZEMELER
SUT KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL) AÇIKLAMA
A10093 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 0,32 Fiyat yükseldi Eski hali
A10093
(Değişik:RG-14/07/2016-29770 /16-a md. Yürürlük:11/07/2016)
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 0,36 Fiyat yükseldi Yeni hali
A10094
(Mülga:RG-14/07/2016-29770 /16-b md. Yürürlük:01/08/2016)
KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI 20,00 Yürürlükten kaldırıldı Yeni hali
A10114
(Ek:RG-14/07/2016-29770 /16-c md. Yürürlük: 01/08/2016)  
KALEM İĞNE UCU 0,255 Yeni eklendi Yeni hali

MADDE 9- MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife” (Majistral Tarife) bedellerinde 457 Sayılı VUK Genel Tebliği ile belirlenen 2015 yılı yeniden değerlenme oranı (%5,58) kadar fiyat artışı yapılmasına,

MADDE 10- MEDULA sisteminde kayıtlı aşağıdaki enjektörler için ödenen bedellerde fiyat artışı yapılmasına,

BARKOD ADI ESKİ FİYAT (TL) YENİ FİYAT (TL)
1000000000000 ENJEKTÖR 2 CC 0,15 0.17
2000000000000 ENJEKTÖR 5 CC 0,15 0.17
3000000000000 ENJEKTÖR 10 CC 0,15 0,17

 

EK-3/D
GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER
CAM FİYAT TABLOSU
ÇİFT OLARAK BEYAZ KOLORMATİK BİFOKAL-PROGRASİF ORGANİK AÇIKLAMA
BEYAZ KOLORMATİK
SPH (A) SUT KODU FİYAT (TL) SUT KODU FİYAT (TL) SUT KODU FİYAT (TL) SUT KODU FİYAT (TL) SUT KODU FİYAT (TL)
Çerçeve  GZ.11110 35,00 *
(Ek:RG-14/07/2016-29770 /18 md. Yürürlük: 01/08/2016)
13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananYerli Malı Tebliği(SGM 2014/35)’ne uygun olarak yerli malı belgesi almış görmeye yardımcıtıbbi malzemelerden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’nda

yerli malı olduğuna ilişkin bilginin olması şartıyla GZ.11110 SUT Kodlu “Çerçeve”

alan tanımı ile yer alan  görmeye yardımcı tıbbi malzemenin fiyatı 5 TL

artırılarak ödenir.

Yeni eklendi

ACTEMRA 400 MG/20 ML IV 4.2.1.C-5 -Tosilizumab

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;

  1. a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte(KALDIRILDI), tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.

4.2.14.C – Özel düzenleme yapılan ilaçlar

ee) İpilimumab;

1) Daha önce en az bir seri sistemik tedavi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş rezeke edilemeyen erişkin relaps veya metastatik erişkin malign melanom tedavisinde; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

2) En fazla 4 doz (1 doz = 3 haftada bir uygulanan 3mg/kg dozunda uygulanan tedavi) tedavi bedeli karşılanır.

3) Dabrafenib, vemurafenib ve ipilimumab kombine olarak kullanılamaz

 

TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU

 

Kategori :Teis'ten Duyurular, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.