ARŞİV
0

TİTCK ,ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ. (Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hk.)

TİTCK 1 07/03/2016//  TEİS2016-34

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu: Eczanelerden talep edilen İşletme Kayıt Belgesi hakkında

         Sendikamız üyesi eczacılardan edinilen bilgiye göre, bazı İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından gıda satış yeri özelliği taşıyan eczanelerin faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Tarım Müdürlüklerine yaptırmak ve İşletme Kayıt Belgesi almak zorunda oldukları gerekçe gösterilerek, bu belgeyi almamış olanlara idari para cezası tebliğ edildiği bildirilmektedir.

         Ancak; söz konusu uygulama haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

         Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesi şu şekildedir:

Eczaneden satışı yapılacak ürünler

MADDE 42 –(1) Aşağıdaki ürünler münhasıran eczanede satılır:

a) Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçlar,

b) Kurumdan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,

c) Kurumun iznine tâbi olan homeopatik tıbbi ürünler,

ç) Enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları.

(2) Aşağıdaki ürünler eczanede satılabilir:

a) İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri,

b) Eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri,

c) Veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,

ç) Kozmetik ürünler,

d) Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler,

e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler,

f) Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan ve Bakanlıkça onaylanan bilimsel yayınlar.

(3) Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmez.

(4) Tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.

(5) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.

         Görüldüğü gibi, Yönetmelik maddesinde münhasıran eczanede satılan ve eczanede satılabilen ürünler sayıldıktan sonra, özellikle ayrı bir fıkrada, bu ürünler için herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmediği belirtilmiştir.

         Öte yandan; eczaneler gıda satışı yapan sıradan dükkânlar değildir. Zira; eczacılar doğal, anorganik veya sentetik kaynaklardan elde edilen, hastalıkların tedavisinde veya koruyucu olarak kullanılan maddelere, bu maddelerin emilimi, vücuttan atılması ve her türlü etkilerine yönelik aldıkları 5 yıllık detaylı fakülte eğitiminin sonunda, Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak faaliyet göstermektedirler. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. maddesinde serbest eczanelerin açılma ve çalışma şartları düzenlenmiş, 2. fıkrasının son cümlesinde de “Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz.” amir hükmü getirilmiştir.

         Eczacılar sağlık hizmeti sunucularıdır. Bu sebeple, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilmektedir. Diğer bebek mamaları vb. ürünler gibi Tarım Bakanlığı onaylı ürünlerin de hiçbir izin ya da onay alınmadan eczanelerde satılabileceği kanun ve yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki; eczaneler hem Sağlık Bakanlığı’nca hem de Eczacı Odalarınca rutin olarak denetlenen sağlık kuruluşları olup gıda ürünü satan alelade kuruluşlar değildir.

         Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerden de açıkça anlaşılacağı üzere; serbest eczanelerin Tarım Müdürlüklerine kayıt yaptırarak İşletme Kayıt Belgesi almakla yükümlü tutulmalarının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

         Bu şartlar altında, hukuken “Yoklukla Malül” olarak Tarım Müdürlüklerince tebliğ edilen cezalar dâhil, Tarım Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile görüşülerek mevcut uygulamadan vazgeçilmesinin sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ek – Emsal ceza tebliğatları

                                                                                    Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                     GENEL BAŞKANI

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.