ARŞİV
0

YÖK BAŞKANINA SENDİKAMIZCA GÖNDERİLEN YAZI

yök

 

                                                                                              26/01/2016/ TEİS2016-15

Sayın,Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANI

ANKARA

Sayın Başkanım,

Sendikamız 27 Nisan 2006 yılında kurulmuş olup eczane eczacılarının kendi istekleri ile üye oldukları sivil toplum örgütüdür. İsmi TEİS olan, açılımı Tüm Eczacı İşverenler Sendikası olarak belirlenen sendikamız Bağımsız İşveren Sendikasıdır.

TEİS, Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup; faaliyet gösterdiği iş kolu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen 17 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş koludur. Sendikanın amacı, kurulu bulunduğu işkolunda faaliyette bulunan gerçek kişi eczacı işverenlerin hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmek;

Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve diğer tüm eczacıların ekonomik, demokratik, kültürel, iktisadi, sosyal, mesleki, hukuksal haklarını ve çıkarlarını korumak geliştirmek, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak bu yönden müşterek menfaatlerini korumak ve müşterek menfaatler yönünden üyelerini temsil etmek;

Sağlık kolundaki planlamadan uygulamaya kadar tüm faaliyetlere, tüm eczacı işverenlerin söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamak, eczane sahibi eczacıların daha verimli ve uyumlu çalışma imkânlarına sahip olabilmeleri için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Sendikamızın amacına uygun olarak eczacılık mesleğimizin eğitim ,eğitim süresi ve kalitesi,yeterlilik ve yetkinlik gibi hususlar bizler tarafından önemsenmekte ve dikkatle takip edilmektedir.

Eczacılık mesleği Dünya üzerinde insanlığın var olduğu sürece son derece önemli ve gerekli kutsal bir meslektir. TEİS, siyasi bir amaçla kurulmamış,sadece eczacılık mesleği için kurulmuş bir sendika olduğu için eğitim kalitesinin ve mesleki bilgilerin ülkemizdeki tüm eczacılık fakültelerinde eşit ve kaliteli olması vazgeçilmezlerimizden ve olmazsa olmazlarımızdandır.

Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimine İlişkin “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP-2015)” 23 Aralık 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilerek uygulanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmiş olması, eczacılık mesleğinin tek sendikası olarak gayet memnuniyet vericidir.

Emeği geçen Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyine eczane eczacıları olarak teşekkür ederiz.

Mesleğimizin son 10 yıldır yaşadığı sorunlar, sosyal güvenlik şemsiyesinin genişlemesiyle yüklenen yükler, mesleğimizde “itibar” kaybına neden olmuş ve telafisi zor yaralar açmıştır. Bu duruma bir de “eczacılık eğitiminde kalite farkı “ eklenince “mesleğin itibarını “ korumak oldukça zorlaşmıştır. Bu sebeple “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı “nın bu oluşan yaralara merhem olacağını umut etmekteyiz.

Sayın Başkanım,

YÖK olarak gelişmiş ülkeler standartlarına uygun böyle bir programı desteklemeniz bizlere onur ve moral olmuştur. Çünkü sendika olarak sorunları sahada birebir yaşayarak, muhatap olmaktayız.

Mesleğimiz adına sizlerden;

-Öğrencisi olmayan fakat açılmış olan eczacılık fakültelerinin standartları belli kriterlere ulaşmadan öğrenci alımına müsaade edilmemesi,

-Öğrenci almaya müsait fakültelerin taban puanlarının yükseltilmesinin sağlanması,

-Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 9 bin fazla “eczacı” olacağı öngörüsünden hareketle; mesleğimizin geleceği ve işsiz eczacı ordusu oluşmaması için eczacılık fakülteleri kontenjanlarındaki sayıların azaltılması,

Yönünde gerekli düzenlemeleri yapmanızı talep ediyoruz.

Mesleğimizin ülkemizde senelerdir sadece “eczane eczacısı” olarak rağbet bulmuş olması, mesleğimizin diğer yararlı kullanım alanlarını daraltarak en alt düzeyde olması son derece yanlıştır. Bunun için başta devlet olmak üzere eczacı istihdamının doğru olarak kullanılması ülkemiz için son derece gereklidir. Eczacısı olmadığı halde eczane hizmeti veren hastane eczaneleri buna verilecek en çarpıcı örnektir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası) olarak, Başkanlığınızın mesleğimiz için atacağı olumlu adımlar özlemle beklenmekte olup, bizlerin desteğinin, bilgi birikiminin gerekli olduğu durumlarda tüm üyelerimiz ve gücümüzle yapılacak her şey için sizlerin yanında olacağımızı önemle bilgilerinize arz ederiz.

EczÇEP-2015’in eczacılık eğitimimiz ve mesleğimiz için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygılarımla…

         Ecz. Nurten Saydan

         TEİS Genel Başkanı

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.