ARŞİV
0

TİTCK,İLAÇ TAKİP SİSTEMİ BİRİMİNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ…

İTS

 

 

 

   TİTCK,İLAÇ TAKİP SİSTEMİ BİRİMİNE SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUMUZ (Eczanelerimizde bulunan ilaç ve karekodlar ile İTS sisteminde üzerimize kayıtlı görünen ilaç ve karekodların eşleştirilmesi hk.)

                                                                                                                   16/12/2014

                                                                                                                      TEİS2014-62

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ  BİRİMİNE

ANKARA

Konu: Eczanelerimizde bulunan ilaç ve karekodlar ile İTS sisteminde üzerimize kayıtlı görünen ilaç ve karekodların eşleştirilmesi hk.

Bilindiği üzere;  18.01 2014 tarihinde 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle  “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.”

Hükmü getirilmiş olup ,

12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin  27.Maddesinde de” İlaç takip Sistemi”  Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.

şartı getirilmiştir.

İlaç takip Sistemi’nin kurulup karekod uygulamasının başladığı tarihten itibaren geçen uzun süre içinde ise gerek uygulamanın Dünya’da ve Ülkemizde ilk olması ve gerekse altyapıdaki eksiklikler nedeniyle İlaç Takip Sistemindeki kayıtlar ile eczanelerimizdeki kayıtlar arasında bu süreçte çeşitli uyumsuzluklar ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Sistemin kuruluşundan itibaren geçen uzun yapılanma sürecinde eczacılar başından beri uyum sağlamaya çalışmış olup, sistemin aksaksız çalışması için eczaneleri için gerekli cihazları maddi külfetine rağmen temin ederek ve gerekli altyapıyı kurarak sürece uyum sağlamak için gerekli tüm çabayı sarf etmişlerdir.

Bu uzun yapılanma sürecinde;

-Firmalardan kaynaklı  sorunlar ( çok kolaylıkla silinen karekodlar, karekodu olmadığı halde “karekodu vardır” baskılı ilaçlar,karekod ters basıldığı için aynadan okutabildiğimiz karekodlar vb. )

-Depolardan kaynaklı sorunlar ( başka eczaneye ait ilaçların eczanelerimize gelmesi ,alım faturaları ile gelen ilaçların eczanelerimizde teker teker okutulup sisteme girilmesi vb.)

-Eczane programlarından kaynaklı sorunlar (çıkışını yaptığımız halde üzerimizde gözüken ilaçlar )

-İTS den kaynaklı sorunlar ( G2D karekodlar, zaman zaman sistemde yaşanan kesintiler, SGK kaynaklı veya İTS kaynaklı sorunlar )

-Eczanelerimizden kaynaklı sorunlar (Özellikle hastanın yoğun olduğu saatlerde ve /veya gece nöbetlerinde birden fazla sayıda çıkarılan ve hastaya verilen ilacın değil, rafa konulan ilacın sehven İTS ye bildirimi, elektrik kesinitisi, bilgisayar sisteminin çökmesi vb. gibi)

Sorunlar yüzünden; çok ciddi özen göstermemize rağmen saydığımız bu nedenlerden kaynaklı olarak eczanemizdeki ilaç sayısı karekodları ile  , İlaç Takip Sistemindeki üzerimize kayıtlı  ilaç sayısı ve karekodların birbirini tutmasının sağlanması kurumunuzca da bilindiği üzere mümkün olamamıştır.

Yukarıda belirttiğimiz ilgili mevzuat gereği İTS ‘ de üzerimize kayıtlı ilaçlarla eczane raflarımızda bulunan ilaçların birbiri ile uyumlu olmasının gerektiği ve kurumunuzca da bu kayıtların uyumunun kontrol edileceği ve mevcut eczane programlarının sistemden, altyapıdan  ya da sehven oluşmuş bu yanlışlıkları tek başlarına düzeltme kapasitesinin olmadığı da bilindiğinden;

Eczanelerimizde yapılacak kontrol ve denetleme öncesi bu hataların ve yanlışlıkların düzeltilerek sistemin sağlıklı hale getirilmesi için  İTS sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Sendika üyelerimizin ve meslektaşlarımızın sistemde gerekli düzenlemenin yapılıp, söz konusu hataları düzeltme imkanı sağlanıncaya kadar mağdur edilmemesi için;

İTS’de Eczane kayıtlarıyla İTS kayıtlarını karşılaştıracak bir modül oluşturarak hatalı kayıtların eczane programları aracalığıyla düzeltilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasını,

Kırılma ,kaybolma, karekodun silinmesi, ilacın zayi olması, sistemin çalışmaması vb. gibi süreç içinde oluşabilecek durumlarda da kayıtların düzeltilebilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasını,

Eczane GLN numaralarına ulaşmanın kolaylığı göz önünde bulundurularak, eczanelerimiz üzerine yapılan satış, takas, devir vb. işlemlerde sistemin uyarı ve bilgi vermesinin sağlanmasını,

İlaç fiyat düşüşlerinde oluşan raf zararının karşılanabilmesi için mevcut karekodların sisteme bildirilerek sistemden onay alınmasını ve ilgili firmaya bildirimi ile taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibini sağlayacak altyapının oluşturulmasını,

Yaşanan tüm ekonomik kayıplara ve imkansızlıklara rağmen ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden üye ve meslektaşlarımızın altyapı eksikliği ve sundukları hizmetin kesintisiz olma şartının doğası gereği istemedikleri halde oluşan bu fiili durum nedeniyle haksız yere yaptırım ve müeyyideyle karşılaşmamaları için objektif iyiniyet kuralları gereği bu altyapı çalışmalarının yapılmasını, yapılacak tüm çalışmalara kurumunuz dahil olmak üzere halkımızın ve üye meslektaşlarımızın mağdur olmaması için destek vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istediğimizi ve sonucun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

                                                                   Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                          Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                                        Genel Başkanı              

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.