ARŞİV
0

YÖNETMELİK MADDELERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE İKİNCİ ECZACI ÇALIŞTIRILMASI DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ….

DİKKAT2

YÖNETMELİK MADDELERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE İKİNCİ ECZACI ÇALIŞTIRILMASI DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ….

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bildiğiniz üzere kanunumuzun 31 mayıs 2012 tarihinde ,yönetmeliğimizin ise 22 ay sonra 12.04.2014 tarihinde yayımlanması yürürlük tarihlerinde çelişkilere neden olmuştur. Hem bu tereddütlerin giderilmesi hem de ikinci eczacı/eczacılar çalıştırması gereken eczanelere İl Sağlık Müdürlüklerince “30 gün süre verilmesi” hususunda tebligatlar yapılması üzerine, Sendikamızca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

         Kurumdan gönderilen cevabi yazıda, “ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin hükmün 6197 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle getirildiği, bu Kanunun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girdiği,  ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin yayımlanması ile belirlendiği için Kanun hükmünün henüz uygulanmaya başlandığı, Yönetmelik hükmü ile Kanun’un uygulanma tarihinin uzatılamayacağı” belirtilmiştir. (Kurum yazısı ekte bilginize sunulmuştur.)

Özetle kanunda yer alan maddeler kanun yayım tarihinden itibaren,yönetmelikte ilave olan maddeler ise (20 .maddenin 1.,2. Ve 4. fikraları hariç) en geç 24 ay sürede yerine getirilecektir.

         Öte yandan, Sendikamızca Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin mesleğimizi ve meslektaşlarımızı sıkıntıya sokacak maddelerine (4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin,10. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin,  20. maddesinin 2. fıkrasının, 25. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve” ibaresinin, 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesinin ve 43. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresinin ) ve Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerinde “ikinci eczacı çalıştırılmasına dair tek kriterin ciro olarak belirlenmesi ve yıllık (KDV hariç) 3 milyon TL ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılmasının ve buna eklenen her 2 milyon TL tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılmasının zorunlu kılınmasının” hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan Yürütmenin Durdurulması talepli iptal davası, Danıştay 15. Dairesi’nin 2014/4327 E. sayılı dosyası ile görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun CEVAP YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.
TİTCK CEVAP YAZISI

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.