ARŞİV
0

SGK’NA SENDİKAMIZCA YAPILAN İKİ YAZILI BAŞVURUMUZ (KKİ lerini tam uygulamayan ilaçlar ve yatan hastaların geçmiş muayene ücretlerinde yaşanan sorunlar hk.)

TEİS

 

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumuna 22/05/2014 tarih ve 41-42 sayılı sendikamızca 2 tane yazılı başvuru yapılmıştır.

I.Başvurumuz; hastanede yatan hastalarımıza muayene ücreti çıkmamakta ama geçmişe ait muayene ücretleri çıkmaktadır. Zaten zorlanarak yaptığımız muayene ücretlerinin yatan hastadan tahsili daha da zor olmaktadır.Daha öncede kuruma bu konu ile ilgili yazı yollanmıştı. Bu sorunun çözülebilmesi için yasa (tebliğ) değişikliği talebinde bulunduk.

II. Başvurumuz ise; KKİ lerini yapmayan veya kurumun istediği oranda yapmayan ilaçlar için olup,sorun yaşanan ilaç listesi ile şikayetimiz tekrarlanmıştır.Yapılan başvurular aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )                                                                                    

I.YAZILI BAŞVURUMUZ: 

22/05/2014- TEİS2014-41

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu : Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Paylarının tahsilatı hk.

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.2.1. maddesi gereği sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayakta muayene sonucu oluşan “Muayene Katılım Payı” ücreti kurumunuzdan gelir ya da aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir.

Ancak; katılım payını eczaneye ödemek zorunda olan kişilerin hastaneye yatması ve kendileri için yatan hasta reçetesi düzenlenmesi durumunda daha önceye ait muayene katılım payları eczaneye ilk müracaatları olan bu yatış dönemindeki yatan hasta reçetesinde çıkmakta ve bu reçetelerdeki muayene katılım payı tahsilatında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Son günlerde artan şikayetlerden (ör : GATA yatan hasta reçetesi yapan üyelerimizden) anlaşıldığı üzere üye eczacılarımız büyük sıkıntılar yaşatmakta , 2013 SGK Ek protokolüne ilave edilen 5.3.15 maddesi yüzünden muayene ücreti atlatma sureti ile ilaç vermeye çalışan meslektaşlarımızda ayrıca suçlu duruma düşmektedir.

Bütün yatan hastaların fiziki ve maddi durumları da göz önünde bulundurularak üyemiz eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi için yatan  hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Payı ücretinin ötelenerek sadece taburcu olduktan sonraki tarihte düzenlenecek ayakta tedavi reçetelerinde çıkmasının sağlanması için ivedilikle yasal değişiklik yapılması ve Medula Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN  

 TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

  GENEL BAŞKANI

 

II.YAZILI BAŞVURUMUZ:                                                                                                                                                                                                              

22/05/2014-  TEİS2014-42

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

G SS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

            Konu: Ecza depolarından eczanelere Kamu Kurum İskontosu uygulanmaksızın fatura edilen ilaçlar hk.

Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımında uygulanan Kamu Kurum İskontosu “Sağlık Uygulama Tebliği” ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında düzenlenmiş olup, eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı tebliğ ve protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Ancak tüm bu düzenlemelere ve sektörde var olan uygulamalara aykırı bir şekilde ekte bulunan listedeki ürünler ecza depolarından eczanelerimize Kamu Kurum Iskontosu uygulanmaksızın  veya kurumunuz iskontosundan az uygulanarak fatura edilmektedir. Oysa ki kurumunuz tarafından bu ilaçlara Kamu Kurum indirimi sisteme reçete girdiğimizde  uygulanmakta ve eczanelerimiz haksız bir şekilde zarara uğramaktadır. Ekli listedeki ilaçlardan birer kutu verilmesi durumunda dahi bir eczanenin oluşacak zararı 959 TL olup, kurumunuzla sözleşmeli 10 bin eczanenin herhangi birinin bir aylık B grubu faturasındaki eczacı karından bile yüksek bir miktardır.

Sağlık UygulamaTebliği’nin 4.4.1. maddesinin 14. Fıkrası “Kamu kurum iskontolarında yapılan ilave iskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alnır.”Amir hükmüne rağmen iskonto değişikliğinde oluşan zararlarımız da hiçbir zaman karşılanmamış olup firmaların keyfi tutumuna karşı kurumunuzca artık yasal yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Kamu Kurum İskontolarının bazı ilaçlarda uygulanmaması ve/veya eksik uygulanması haksız ve hukuka aykırı bir uygulama olup, eczane ekonomilerimize zarar verdiği gibi sigortalınız hak sahiplerinin ilaca ulaşmasında engel teşkil ederek mağduriyetine neden olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bu gibi durumların son bulması için başta yazıya konu ilaç ve ruhsat sahibi firma olmak üzere, bu tip davranışlarda bulunan firmalar hakkında yasal yaptırımların ivedilikle hayata geçirilmesini, geri ödeme listesinden çıkarmak dahil artık bu sorun için yaptırıma dayalı çözüm bulunması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

   TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

  GENEL BAŞKANI

EK: Kamu Kurum İndirimi Uygulanmayan ilaçlara ait liste

 

 


Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.