ARŞİV
0

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ HAKKINDA..

önemli

 

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDAKİ GİRİŞİMLERİMİZ HAKKINDA

         Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda ,hastanelerde eşdeğer ilaç uygulamasına yönelik hekim davranışları için TKHK Başkanlığına sendikamızca yapılan başvuru sonucunda Başkanlıkça aşağıda bilgilerinize sunulan duyuru, kurum birimlerinin genel sekreterliklerine  gönderilmiştir. Kurum Başkanlığının da vurguladığı gibi eşdeğer ilaç verme hakkımız bilimsel ve hukuksal açıdan doğrudur. Sendika olarak sizlerinde takip ettiği üzere ,reçetelerin etken madde ile yazılması gerekliliği üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Saygılarımızla.

Sendikamızca TKHK Başkanlığına yapılan başvuru için TIKLAYINIZ

         TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

06.08.2013

Sayı     :    95796091-010.07 

Konu   :     Eşdeğer İlaç Kullanımı 

            Bazı hekimlerin yazmadığı ilaçların eczanelerce hastalara farklı veya eşdeğer ilaçlar olarak verildiği, bu durumda hasta/hasta yakını ile eczacı ve hekimin karşı karşıya kaldığı, hasta/hasta yakınının bazı hekimlerce yanlış bilgilendirildiği, eczacının mesleki bilgisini küçümseyici yanlış söylemlerde bulunulduğuna ilişkin zaman zaman kurumumuza şikâyetler intikal etmektedir.

            Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli hekimlerin yazdıkları reçetelerin eczaneler tarafından karşılanırken bazı durumlarda (ilacın piyasada bulunmaması, fiyat farkı çıkması vb. nedenlerle) hekimin yazdığı ilaç yerine farmasötik tam eşdeğer ilaçlar verilmektedir.

            Ayrıca gelişmiş ülkelerde kamu maliyesinde tasarruf sağlamak amacıyla eşdeğer ilaçlara yönelik destek, bir devlet politikası haline gelmiştir. Ülkemizde de eşdeğer ilacın kullanımını artırarak kamu harcamalarında tasarruf sağlamak mümkün görülmektedir.

            Eşdeğer ilaçların eczacı tarafından birbiri yerine ikamesi bilimsel ve hukuki yönden doğru olup, bunun engellenmesine yönelik davranışlar bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ve belirli kriterler bakımından denetlenmekte olan ilaçların etkinliği ve güvenirliliği ve kalitesi gibi konularda kamuoyu yersiz bir endişeye sevk edilmekte, bu durum eczacının mesleki hakkı olan farmasötik eşdeğer ilaç verme hakkı etik dışı müdahaleye uğramakta hastalar ve hasta yakınları ile eczacılar karşı karşıya getirilmektedir.

            Bu nedenle eşdeğer ilaçların, referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, dolayısıyla hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanan ve referans ilaçların koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünler olup, Sağlık Uygulama Tebliği ve İlaçlarla ilgili diğer mevzuata göre düzenlenen ve bakanlığımızca da teşvik edilen bir uygulamadır.

            Konunun iliniz sağlık tesislerine duyurularak, eşdeğer ilacın verilmesini engellemeye yönelik davranışlarda bulunan hekimlerin uyarılması hususunda.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

                                                                                                          Dr. Muhammet ÖRNEK

                                                                                                              Kurum Başkanı a.

                                                                                                     Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:

Gereği:

87 KHB (Genel Sekreterlik)

 

 

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.