ARŞİV
0

YENİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA.

uyelerımızın dıkkatıne

        Değerli üyelerimiz,

        Kurum tarafından eski Sağlık Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılarak, yeni eklemelerin ve değişikliklerin yapıldığı yeni SUT  yayınlanmıştır.

        Sendikamız SUT Komisyonunca bizimle ilgili bölümler üzerinde yapılan çalışma sonucu hazırlanan özet aşağıda bilginize sunulmuş olup bizle ilgili kısımları içeren detaylı çalışma ekteki dosyada yer almaktadır.

        Bilgilerinize sunarız.

Not: Ankara C grubu fatura bedellerini alamayan üye ve meslektaşlarımızın ödemesi katılım payları ve kan ürünleri ile birlikte yapılacaktır. 29 Mart 2013 tarihinde banka hesaplarında olacaktır.

 

        TEİS ( Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

 

 

YENİ TEBLİĞDE YER ALAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELERDEN BAZILARI:

 

        – 24 MART 2013 tarihinde başlayan düzenlemeye göre ;

Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir.Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal ve parenteral formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları ve majistral ilaçlar için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır.

Özetleyecek olursak :Sadece İlk defa kullanılacak ilaçlar dozuna göre , bir ayı geçmeyecek sürelerde 1 kutu ödenecektir.Hasta ilacı ilk kez alıyorsa (veya geriye dönük 90 günden daha uzun sürede almadıysa) reçeteye kaç adet yazılmış olursa olsun 1 kutu ilaç verilecektir.Tedavinin bu ilaçla devamı halinde, ilaç bitim tarihinde itibaren  reçeteye yazılması halinde 3 aylık ilaç verilebilir.(SUT ‘ta bulunan kurallar dikkate alınarak )

**Yurtdışı raporlu reçetelerde yaşanan sorun kuruma iletilmiş olup,25 mart gecesi düzeltilmiştir.

 

        -Yurtdışı Almanya reçeteleri Medula üzerinden provizyon alınarak vermeye başlanacaktır.

 

        -Oral antidiyabetik ilaç kullanan hastalar için şeker ölçüm çubukları 3 ayda en fazla 100 adet olarak verilebilecektir.

 

        -Majistral ilaçlar için ,”tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu” hekim tarafından reçete üzerinde belirtilecektir.

 

        – MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır.

 

        – Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.

 

        –Fenofibrat,Gemfibrozil,Kolestiramin ödenmesinde 3 aylık statin tedavisine rağmen şartı kalkmıştır.

 

        -Diğer değişiklikler ekteki dosyada yer almaktadır.

 

        TEİS SUT KOMİSYONU

SUT  İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ VE GELEN DOSYAYI AÇINIZ.

 25 MART SUT(1)

 

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.