ARŞİV
0

KADRO DERECELERİ HAKKINDA DUYURU.

sağlık

Kadro dereceleri hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kadro dereceleri hakkında duyuru yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tarih:19.03.2013

Sayı :37106781/90
Konu : Kadro dereceleri hk.

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan tüm personelin kayıtları her yıl incelenereko yıl içinde terfi edecekler tespit edilerek kadro ihtiyaçları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı alınarak Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonrakullanılmaktaydı, bu durum personelin terfiinde gecikmelere neden olmakta, diğer taraftan açıktan ve istifa sonrası atamalarda kadro ihtiyaçları karşılanamadığından sağlık hizmetlerinin sunumunda birtakım aksaklıklara neden olmaktaydı.

Bilindiği üzere; 09/03/2013 tarihlive 28582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 22 nci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfına ait kadrolardan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, DişTabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, DişProtez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda;

– Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlardasağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin bundan sonrakisüreçte derece bazında kadro ihtiyacı olmadığından kadro ve terfi işlemleri zamanında ve yerinde süratle çözüme kavuşturulabilecektir.

– SHS’de çalışan personelin 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesine göre yeşilpasaport almak için müracaat etmesi halinde ilgili makama bildirilecek kadro derecesinde kazanılmış hak aylığı dikkate alınarak kadro derecesi belirtilecektir. (Ör.; Uzman tabip olarak çalışan personelin kadro derecesi (1-7) kazanılmış hak aylık derecesi ise (2/3) olduğunda ilgili makama yazılacak yazıda kadro derecesi 2 dir şeklinde belirtilecektir.)

– SHS’de çalışan personelin kademe ilerlemesi taşra teşkilatlarımızca, kadro derece terfi işlemleri ise merkezteşkilatlarımızca yürütülmeye devamedilecektir.

– Uygulama esnasında 657 sayılı DMK’nın 36 ncı maddesindeki ortak hükümler dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilerek bilgi edinilmesini önemle rica ederim.

Prof.Dr. Nihat TOSUN
Bakan a. Müstaşar

 

Kategori :Duyurular, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.